MENTOR BAŞVURU FORMU

Başvuru Koşulları;

  • İMO üyesi olmak
  • Mentorlük için gerçekten istekli olmak ve gönüllü katılımın öneminin farkında olmak
  • Meslekte en az 5 yıl deneyim sahibi olmak
  • Mentisine değer katabilecek kişisel özelliklere sahip olmak
  • Mentorlük ve program çerçevesinde yapılacak etkinliklere zaman ayırabilecek durumda olmak
  • İnşaat Mühendisi kadınların meslekte desteklenmelerinin daha başarılı olmalarının önünü açacağına inanıyor olmak
  • Verilecek mentorlük eğitimlerine katılmak ve program dâhilinde hareket ediyor olmak


Evet Hayır

Evet Hayır

Evet Hayır

Evet Hayır