Haber Görselleri
...

Beyaz Baretli Kadınlar Projesi’ne Başvurular Başladı     İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans öğrenimine devam eden kadın öğrencileri;  mentorlük, öğrenim bursu, teknik ve sosyal mühendislik eğitimi ile birçok yönden desteklemeyi amaçlayan Beyaz Baretli Kadınlar Projesi’ne başvurular başladı.

    Mentor (İMO İzmir Şubeye kayıtlı deneyimli kadın üyelerinden seçilecek) ve Menti (İnşaat Mühendisliği Bölümünde okuyan kadın öğrencilerden seçilecek) başvuruları sitemiz üzerinden online olarak yapılacak olup Mentor olmak için son başvuru tarihi 26 Eylül 2019, Menti olmak için son başvuru tarihi 5 Ekim 2019'dur.

     Başvurular tamamlandıktan sonra Proje ekibi tarafından, başvuru formları üzerinden bir ön değerlendirme yapılacaktır. Bu aşamayı takiben Mentor ve Menti adaylarıyla birebir görüşmelere davet edilerek anket, form ve görüşme bilgileri üzerinden yapılacak değerlendirmede aday listesi oluşturulacak, ardından adaylar mentor ve mentiler için düzenlenecek olan eğitim programlarına katılarak, kişilik testi, profil formları çerçevesinde nihai olarak değerlendirilecek ve adaylar arasından Mentor – Menti eşleşmeleri yapılacaktır.

    Mentor olacak kişilerin 28-29 Eylül 2019 tarihlerindeki Mentor Eğitimine, Menti olacak kişilerin 12 Ekim 2019 tarihindeki Menti eğitimine katılmaları zorunludur.