Haber Görselleri
...

Beyaz Baretli Kadınlar Projesi başlamak üzereBeyaz Baretli Kadınlar Projesi Hazırlıkları tamamlanmak üzere

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans öğrenimine devam eden kadın öğrencileri; öğrenim bursu, mentorlük, teknik ve sosyal mühendislik eğitimi ile birçok yönden desteklemek amacıyla başlatılan Beyaz Baretli Kadınlar projesi çalışmaları devam ediyor.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi, Karşıyaka Belediyesi ve Balçova Belediyesi tarafından da desteklenen proje kapsamında seçilen kadın öğrencilere aşağıdaki başlıklarda destek verilecek.

Mentorlük

İzmir’deki Devlet Üniversitelerinin İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyan, genç kadın öğrencileri menti (öğrenen) rolüyle, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesine üye kadın üyeleri ise mentor (öğrenme ortağı) rolüyle, bir araya getiren, iki insan arasındaki öğrenme ilişkisi ve anlaşmadır. Proje dönemi boyunca her öğrenci mentinin bir öğrenme ortağı mentorü olacaktır

Öğrenim Bursu

Projemizde, ekonomik olarak desteğe ihtiyacı olan ve üniversite akademik ortalaması yeterli olan belirli sayıdaki Mentilere Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi tarafından 8 ay boyunca öğrenim bursu verilecektir.

Teknik Eğitimler

Proje Dönemi Boyunca Verilecek Olan Bazı Teknik Eğitimler:

* Hakediş, metraj vb. eğitimler ile teknik geziler

* Endüstri 4,0 kapsamında Revit vb. bilgisayar eğitimleri

* Temel Afet Bilinci eğitimleri

Sosyal Mühendislik Eğitimleri

Proje Dönemi Boyunca Verilecek Olan Sosyal Bazı Sosyal Mühendislik Eğitimleri:

* İletişim Becerileri

* Stres Yönetimi

* Etkili Sunum Becerileri

* Özgeçmiş Hazırlama ve İş Görüşmesi vb.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri

Proje Dönemi Boyunca Verilecek Olan Bazı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri:

* Toplumsal Cinsiyet Rolleri

* Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddete Karşı Mücadele Mekanizmaları

* İş Yeri Tacizi