Dönem sonu videomuz...
İstanbul Sözleşmesi Etkin Bir Şekilde Uygulanmalıdır

İstanbul Sözleşmesi Etkin Bir Şekilde Uygulanmalıdır!
Resmi adı "Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olan İstanbul Sözleşmesini ilk imzalayan ülke Türkiye`dir. Türkiye`de Sözleşme kapsamında 2012 yılında çıkarılan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çıkarılmıştır.
İstanbul Sözleşmesi Neleri İçeriyor:
  • Kadına yönelik şiddetin temelinde yatan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine neden olan cinsiyetçi tutum ve davranışları değiştirmeyi hedefleyerek şiddeti önlemek,
  • Danışma merkezi, sığınak, cinsel şiddet kriz merkezi gibi destek mekanizmalarını kurarak şiddet riski altındaki kadınları korumak,
  • Şiddete uğrayan kadın şikayetten vazgeçse dahi şiddet suçu karşısında faillere gereken cezaları vermek,
  • Ülke çapında kadına yönelik şiddetle mücadele edebilmek için kurumlar arasında gerekli koordinasyonu kurmak.
#İstanbulSözleşmesiYaşatır